Instalcos ambisjon er bidra til samfunnet hver eneste dag ved hjelp av klimasmarte og energieffektive installasjoner innen elektrisitet, VVS, kjøling og industri som fører til lavere ressursforbruk.

Instalco hjelper prosjektkunder med å tenke ut fra et bredt bærekraftsperspektiv. Vi gir dem økt kunnskap om hva som er miljømessig mulig i et byggeprosjekt.

Bærekraftsprogrammet Bærekraftige installasjoner
Bærekraftsprogrammet fokuserer på tre hovedområder:

1. Trygt og utviklende arbeidsmiljø
2. Bærekraftige installasjoner
3. Modent lederskap

Innenfor disse tre hovedområdene er det åtte bærekraftsmål som måles og følges opp hvert år:

* Nullvisjon når det gjelder ulykker på arbeidsplassen
* Trivsel, helse og trygghet 
* Utviklingsmuligheter
* Bærekraftsklassifisert Instalco-prosjekt
* Samfunnsnytte
* Kundetilfredshet
* Forretningsetikk
* Samfunnsansvar


Bærekraftsklassifisert Instalco-prosjekt

Sentralt i programmet er klassifiseringssystemet – «Bærekraftsklassifisert Instalco-prosjekt». For at et prosjekt skal bli et Bærekraftsklassifisert Instalco-prosjekt, kreves det at prosjektet har gjennomgått eller oppfylt seks fastsatte indikatorer. De seks punktene som må oppfylles for at prosjektet skal klassifiseres som bærekraftig:

1. Gjennomgang av Instalcos program «Trygg medarbeider»
2. Leverandørene har signert Instalcos etiske retningslinjer for leverandører
3. Prosjektet bidrar til klimagevinst
4. En leveringsplan er opprettet
5. Kildesortering av materialer og avfallshåndtering
6. Kunden har fått tilbud om en bærekraftavtale/serviceavtale

 

Samarbeide med Naturskyddsföreningen
Instalco og Naturskyddsföreningen samarbeider for et renere vann og for å redusere forekomsten av legemidler i naturen. Samarbeidet gjør det mulig for Naturskyddsföreningen å identifisere arbeidet rundt vannrensing og legemiddelutslipp som skal bidra til renere vann i Norden, spesielt i Østersjøen.

Rensing av vann og luft ligger nært vårt hjerte. Vi installerer vann- og luftrenseanlegg daglig, og vil skape et bedre miljø gjennom å bidra med det vi kan. Som en del av vårt bærekraftsarbeid innleder vi derfor et samarbeid med Naturskyddsföreningen for å minimere spredningen av legemidler i våre vann.

Naturskyddsföreningen og Instalco verner om Østersjøen og Nordens andre livsviktige vann. For å sikre rent drikkevann og et levende vannmiljø for fremtidige generasjoner vil partene se en reduksjon av utslipp av miljøgifter.

Støtten fra Instalco vil bidra i arbeidet med å verne om, og bevare Østersjøen og andre vann i Norden. Dette skal blant annet gjøres ved å fremstille rapporter, gjennomføre informasjonskampanjer og politisk påvirkning for en holdbar legemiddelproduksjon.

Foto: Unsplash.