Vi skal miljøsertifiseres! Vi er i gang med miljøfyrtårnsertifisering og jobber nå aktivt med forbedringer på miljø. Det vil være fokus på miljøvennlig drift, bedre avfallsløsninger, transport og ikke minst miljøtiltak på innkjøp.

Vi ønsker på denne måten å være vårt ansvar bevisst og gjennom denne sertifiseringen drive bedriften på en miljøvennlig måte.

Ved å sertifisere seg som Miljøfyrtårn vil vi få en tydelig og dokumentert miljøprofil.

Sertifiseringen skjer i samarbeid med godkjente Miljøfyrtårnkonsulenter i FAVEO Prosjektledelse www.faveoprosjektledelse.no

I prosessen fram til sertifiseringen vil det være tett samarbeid med våre ansatte.

Miljøfyrtårn er en norsk sertifiseringsordning for små og mellomstore bedrifter, hvor det handler om å finne frem til klima- og miljøtiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme.

www.miljofyrtarn.no

Miljøfyrtårn