Den Tyske Skolen Den Tyske Skolen, 2020 - 2022, Barnehage og skole

Den Tyske Skolen

Den Tyske skolen inneholder barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående. Oppdraget inneholder rehabilitering av eksisterende lokaler samt et nybygg, totalt 7100 kvm. hvorav 1600 kvm er nybygg.