Langhusbadet Langhusbadet, 2023 - 2024, Svømmehall

Langhusbadet

Langhusbadet er et prosjekt i samarbeid med Backe Østfold AS for Nordre Follo kommune. 

Svømmehallen skal ha ett basseng på 25m x 21m (konkurransebasseng) inndelt i åtte baner med heve- og senkbar bunn på 3 baner. 

Det skal bygges tilhørende garderobeanlegg, driftsarealer og kommunikasjon/fellesarealer. 

Svømmeanlegget skal være fleksibelt i bruk og legge til rette for svømmeopplærling i skolen, idrettslag og svømmestevner.