Nordbygt. 1 Nordbygt. 1, 2013, Næring

Nordbygt. 1

Nytt kontorbygg. Prosjektering og utførelse av elektro- og teleteknisk entreprise.

Størrelse: 15 000 m2